Šobrīd Daugavpilī

Par projektu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.07.2021, 14:29

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/101   ” Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”

Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi tika parakstīta vienošanās par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

Projekta īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Daugavpils iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta galvenās  mērķauditorijas ir trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Tā pat projekta aktivitātēs varēs piedalīties visi pilsētas iedzīvotāji.

Projektā paredzētās aktivitātes, kuras iedzīvotāji varēs apmeklēt bez maksas:

 • Speciālistu interaktīvās lekcijas – diskusijas par onkoloģiju;
 • Peldēt mācīšana zīdaiņiem, grūtniecēm un pieaugušajiem bez priekšzināšanām;
 • Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai;
 • Sākumskolas vecuma bērnu apmācība dimanisko paužu veikšanai mācību stundas laikā;
 • Fizisko aktivitāšu – vingrošanas grupu nodarbības;
 • Aerobikas maratons;
 • Lielo ģimeņu svētki;
 • Fiziskās, psiholoģiskās un emocionālās veselības veicināšana daudzbērnu ģimenēs;
 • Reproduktīvās veselības nodarbības 7.klases-12.klases skolēniem;
 • Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par atkarību profilaksi;
 • Vispārattīstošā vingrošana bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem;
 • Interaktīvās nodarbības par veselīgu uzturu;
 • Mūsdienu dejas bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem;
 • Nūjošanas nodarbības;
 • Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par psihisko veselību;
 • Slidot mācīšana bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem;
 • Eiropas sporta nedēļa;
 • Eiropas Veselības nedēļa;
 • Slēpošanas nodarbības bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem;
 • Jauno vecāku skola;
 • Māmiņu skola;
 • Pilates - veselības nodarbības pilsētas iedzīvotājiem;
 • Veselības nodarbības bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem ar boksa elementiem;
 • Joga;
 • Kalanētika;
 • Stepaerobika;
 • Strečings;
 • Kardio treniņi;
 • Ziemas nūjošanas festivāls;
 • Cigun nodarbības;
 • Sporta - veselības veicināšanas nometne daudzbērnu ģimeņu bērniem;
 • Orientēšanas apmācības;
 • Mūsdienu ritmiskās dejas pieaugušajiem.

 

Ar projekta 2017. gada plānu var iepazīties šeit

 

 

Projekta rezultāts: Plānots realizēt 3820 pasākumus, mainīt iedzīvotāju ikdienas paradumus slimību profilakses un veselības veicināšanas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā prognozēts, ka samazināsies iedzīvotāju priekšlaicīga mirstība no sirds un asinsvadu problēmām, perinatālā  un zīdaiņu mirstība, mirstība no ļaundabīgiem audzējiem, uzlabosies iedzīvotāju fiziskā aktivitāte un veselīgas ēšanas paradumi, kas veicinās aptaukošanās riska samazināšanos.

Projekta rezultātā veiktie ieguldījumi un radītie mazvērtīgie inventāri atradīsies Daugavpils pilsētas domes īpašumā un tos turpinās izmantot veselības veicināšanas pasākumiem.

 

Plānotais projekta īstenošanas periods ir no 2017.gada 5. jūnija  līdz 2023. gada 1. jūnijam.

 

 

Projekta finansējums:

Kopā EUR 166 5809,00, no tiem:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 85%: EUR 141 5937.65
 • Valsts budžeta finansējums 15%: EUR 24 9871.35

Projekta īstenošanas pamats:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. Pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. Pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi (turpmāk MK noteikumi Nr. 310) https://likumi.lv/ta/id/282400-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-4-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-pieejamibu-veselibas-veicinasanas

 

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/101) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!