Šobrīd Daugavpilī

8.1.2. SAM

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.04.2019, 12:10

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās kārtas projektu iesniegumu atlase

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: No 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 29.decembrim

Publicēšanas datums: 2017.gada 4.augusts

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus

 

GROZĪJUMI

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 13.04.2018. veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”;
4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
5.pielikums “Vienošanās par projekta īstenošanu projekts”.

 

DOKUMENTI

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/5)
PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1. Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/5)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika(arhīvs)

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/5)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (arhīvs)

4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/5)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs)

5. Vienošanās par projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/5)
Vienošanās par projekta īstenošanu projekts (arhīvs)

6. Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai:

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums

8.1.2.0/17/I/020

Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija

Daugavpils pilsētas pašvaldība

02.05.2018.

8.1.2.0/17/I/026

„Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”

Daugavpils pilsētas pašvaldība

12.07.2018.