Šobrīd Daugavpilī

5.6.2. SAM (jauns)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.07.2020, 17:31

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās"

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikums Nr.6)

Publicēšanas datums: 2018.gada 1.augusts

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus

 

GROZĪJUMI

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  27.02.2020. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika; 
  • 5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”;
  • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  12.12.2019. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika; 
  • 5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”;
  • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/4)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/10)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1. Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr. 1.6.-4/10)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (arhīvs)

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/4)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/10)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs)

5. Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/4)

Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/10)

Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts (arhīvs)

6. Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/4)

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/10)

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (arhīvs)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumi Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-2

 

APSTIPRINĀTIE PROJEKTU IESNIEGUMI

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta apstiprināšanas datums

5.6.2.0/19/I/011

Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai

Daugavpils pilsētas pašvaldība

08.04.2020.

5.6.2.0/20/I/019

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta

Daugavpils pilsētas pašvaldība

21.07.2020.