Šobrīd Daugavpilī

3.3.1. SAM (jauns)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.02.2020, 16:53

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās"

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikums Nr.6)

Publicēšanas datums: 2018.gada 1.augusts

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus

 

GROZĪJUMI

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  27.02.2020. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika; 
  • 5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”;
  • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka  12.12.2019. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika; 
  • 5.pielikumā “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”;
  • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/3)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/11)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1.   Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/11)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (arhīvs)

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4.Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/3)

 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/11)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs)

5. Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/3)

Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/11)

Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts (arhīvs)

6. Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2020. rīkojumu Nr.1.6.-4/3)

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/11)

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (arhīvs)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” .

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-3-1-k-2