Šobrīd Daugavpilī

Vienoti Eiropai (United)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2019, 10:07

Projekta „United” UTD

 (“Vienoti Eiropai”) apraksts

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

Raškas pašvaldība Serbijā

Projekta partneri:

1.      Asociācija “Brainstorm Group” Razlogā, Bulgārijā;

2.      Farkadonas pašvaldība Grieķijā;

3.      Caltanissetta pašvaldība Itālijā;

4.      Jonavos  rajono savivaldybes administracija (Jonavos rajona pašvaldības administrācija) Lietuvā;

5.      Evrotas pašvaldība Skala Lakonias, Grieķijā;

6.      Mesto Sliac (pilsēta Sliac) Slovākijā;

7.      Daugavpils pilsētas dome Daugavpilī, Latvijā.

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas 2.darbības  „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” finansējums

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2017.gada 24.februāra līdz 2017.gada 20.oktobrim.

Projekta  kopējās izmaksas: 

ES līdzfinansējums 5000 EUR

Domes līdzfinansējums 1984.10 EUR

Projekta starptautiskās mobilitātes:

Pasākums Raškā, Serbijā 26/05/2017-01/06/2017

1.diena – Raškā, Serbijā - projekta partneru tikšanās un sadarbības plāna prezentēšana, papildināšana

2.diena  -   Raškā, Serbijā - iesaistīto pilsētu un pašvaldību prezentācijas un kultūru vakars

3.diena  -  Raškā, Serbijā  - ES jaunatnes programmu prezentācija; dalībnieku un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju Forums par sociālo sadarbību

4.diena –   Raškā, Serbijā - Eiropiešu konference par ekonomikas attīstību

5.diena -   Raškā, Serbijā - debates par Eiropas nākotni ciematos un alternatīvo tūrismu ES kontekstā

6.diena  -   Raškā, Serbijā - Vienoti kultūru dažādībā – vienots sasniegums

7.diena  -  Raškā, Serbijā  - pasākuma izvērtēšana un nākotnes plāni sadarbībai

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī palielināt informētību par ES programmām, starpkultūru sadarbības aktualitāti un veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:

- Palielināt zināšanu līmeni par starpkultūru sadarbību, ekonomisko attīstību un alternatīvo tūrismu;

- Apgūt un dalīties pieredzē starptautiskā līmenī un ieviest jaunas metodes pilsoņu informēšanai par Eiropas Savienības procedūrām un programmām;

- Piedalīties starptautiskajā partneru pieredzes apmaiņas pasākumā  un prezentēt Daugavpili kā konkurētspējīgu ES pilsētu un dalīties tās pieredzē;

- Attīstīt starptautisku sadarbību ar projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām;

- Strādāt pie projektā iesaistīto valstu un pilsētu popularizēšanas, izmantojot  dažādas darba metodes.

Projekta ziņas (ENG)

Rezultāti