Šobrīd Daugavpilī

ES Pilsētprogramma (Urban Agenda for the EU) pilotpartnerība “Nabadzība pilsētās” (Urban Poverty)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.01.2020, 10:01

ES Pilsētprogramma (Urban Agenda for the EU) pilotpartnerības

“Nabadzība pilsētās” (Urban Poverty) apraksts

Partnerības koordinatori:

Beļģija (PPS Social Integration) un Francija (CGET, General Commission for Territorial Equality

 

Partnerības dalībnieki:

23 dalībvalstu pārstāvji:

5 dalībvalstis: Beļģija, Francija, Vācija, Grieķija un Spānija;

7 pilsētu pašvaldības: Birmingema Lielbritānijā, Daugavpils pilsētas dome Latvijā, Kortrijka Beļģijā, Keratsini-Drapetsona Grieķijā, Lille Francijā, Lodza Polijā un Timisoara Rumānijā;

2 reģioni: Briseles galvaspilsētas reģions Beļģijā, Ile reģions Francijā;

7 organizācijas: EAPN, Eurochild, FEANTSA, UN Habitat, Eurocities, EUKN un URBACT;

Eiropas Komisija: Directorate General (DG) and Urban Policy and DG Employment, Social Affairs and Inclusion.

 

Finansēšanas avots:

 

Dalība partnerībā ir brīvprātīga, dalībnieki piedalās partnerībā par saviem līdzekļiem

Partnerības īstenošanas termiņš:

2015.-2018.gads

Partnerības mērķis

Pilsētprogramma radīta ar mērķi nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu pilsētām, sakoordinētu daudzās ES līmeņa politikas un iniciatīvas, kas ietekmē pilsētu izaugsmi, vairāk iesaistītu pilsētas lēmumu pieņemšanā, uzlabotu datu pieejamību, informācijas un pieredzes apmaiņu, pilnveidot teritoriālās ietekmes izvērtējumu.

 

Mazināt nabadzību un uzlabot nabadzībā esošo (vai nabadzības riska) cilvēku iekļaušanu sabiedrībā no nelabvēlīgajiem rajoniem.

Īstenojot ES Pilsētprogrammu, jāpanāk:

-          Labāks regulējums;

-          Labāks finansējums (atbalsta pasākumi);

-          Labākas zināšanas.

Izmantot pilsētu potenciālu kopējo ES un nacionālo mērķu īstenošanā; nodrošināt politiku, kurai ir ietekme uz pilsētu attīstību, koordināciju ES un nacionālā līmenī; iesaistīt pilsētas politikas izstrādē un īstenošanā.

 

 

 

Partnerības galvenās aktivitātes:

Sniegt priekšlikumus labākam ES regulējumam;

Sniegt priekšlikumus labāk pieejamam finansējumam;

Veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Veicināt atpazīstamību.

Pieejas veidi -  uz vietu orientēts risinājums: pilsētas reģenerācija nelabvēlīgajos rajonos un uz cilvēkiem orientēts risinājums: sociālekonomiskā cilvēku no mikrorajoniem  integrācija citā vidē.

Četras galvenās partnerības prioritātes: bērnu nabadzība, nelabvēlīgo rajonu reģenerācija, bezpajumtnieki, čigānu ievainojamības mazināšana.

 

Partnerības rezultāti:

-Tieša dalība politikas veidošanā ES mērogā;

-Savas valsts/reģiona/pilsētas izaicinājumu akcentēšana, interešu pārstāvēšana;

-Rīcības plāns (Action Plan);

-Vietējie komunikācijas pasākumi katrā dalībvalstī, pilsētā, organizācijā.

 

 

PAPILDINFORMĀCIJA