Šobrīd Daugavpilī

SAM 4.2.2. projekts Nr. 4.2.2.0/17/I/055 „Daugavpils 32.pii. ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Malu ielā 7, Daugavpilī”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.06.2020, 17:36

Projekta mērķis ir Sekmēt Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ārējās fasādes nosiltināšana;
  • Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
  • Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;
  • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 686 941.62, no tām  Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 762 948.57.

Projekta realizācijas termiņš: 10.01.2018.-09.11.2019.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 56.1 kWh/m2 gadā

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 84 088 kg CO2 gadā.

 

PRESES RELĪZES:

Projekta ziņojums 1 

videosižets

Projekta ziņojums 2

Projekta ziņojums 3

Projekta ziņojums 4

Projekta ziņojums 5

Projekta ziņojums 6

Projekta ziņojums 7

Projekta ziņojums 8