Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 – Raipoles ielā 8, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.11.2018, 14:41

Projekta nosaukums un numurs

 Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 – Raipoles ielā 8, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/17/I/001

  

Projekta īstenotājs 

Daugavpils pilsētas pašvaldība

 

Projekta mērķis 

Sekmēt Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu. 

 

Projekta rezultāti:

Plānojams primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma vērtība – apmērām 350663.49 kWh/gadā. 
Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums gadā – apmērām 67.3 CO2 ekvivalents tonnās. 

 

Aktivitātes

 • Pamatdarbos tika veikta ārsienu, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, jumta pārseguma siltināšana un seguma atjaunošana; nomainīti logi un durvis; veikta ventilācijas sistēmas izbūve; veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, apkures sistēmas izbūve, radiatoru nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana un siltummezgla rekonstrukcija; veikta esošo gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem visās bērnudārzā ēkās; kā arī tika veikti iekšējie apdares darbi, uzstādīta automātiska ugunsgrēka signalizācija, uzstādīts pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • Kā papilddarbi tika veikta pārsegumu monolīta joslas betonēšana, jumta hidroizolācijas papildu slāņa ieklāšana, parapeta skārda aizsargu montāža, nožogojuma montāža virs spārnu korpusiem, kā arī durvju pārsedzes nostiprināšana.
 • Būvdarbus veica ģenerāluzņēmējs SIA „Belmast Būve” (atbildīgais būvdarbu vadītājs Aleksejs Turčenko). Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA „Inri” speciālisti, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA „Baltex Group”.
 • Daži būvdarbu veidi nav tieši saistīti ar energoefektivitāti (tā saucamie neattiecināmie izdevumi), taču bez tiem nav iespējams nodot bērnudārza renovēto ēku ekspluatācijā ugunsdrošības, higiēnisko un citu būvniecības nosacījumu dēļ, tā, piemēram, uzstādīta automātiska ugunsgrēka signalizācija, ierīkots pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

 

Projekta īstenošanas periods

18 mēneši: 2017. gada jūlijs – 2019. gada janvāris

 

Projekta budžets: 1 097 301,13 EUR

 • ERAF finansējums — 610 611,13 EUR
 • valsts budžeta dotācija — 32 326,47 EUR
 • pašvaldības finansējums — 75 428,44 EUR
 • neattiecināmās izmaksas — 378 935,09 EUR

 

Kontakti:

Projekta vadītājs Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 76067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

PRESES RELĪZES:

 1. Parakstīta vienošanās par 3. bērnudārza energoefektivitātes paaugstināšanas projektu
 2. Pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Daugavpils 3. bērnudārzā
 3. Daugavpils 3. bērnudārzā veica energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbus
 4. Nodos ekspluatācijā Daugavpils 3. bērnudārzā veiktos energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus
 5. Nodota ekspluatācijā 3. bērnudārza renovētā ēka
 6. Tiek pabeigts 3. bērnudārza energoefektivitātes paaugstināšanas projekts 

 Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.