Šobrīd Daugavpilī

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ JELGAVAS IELĀ 30A, DAUGAVPILĪ, NR. 4.2.2.0/17/I/058

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.11.2019, 18:58

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ārējās fasādes siltināšana;
  • Apkures sistēmas modernizācija;
  • Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
  • Energoefektīva apgaismojuma ierīkošana.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 054 570.87, no tām Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 241 704.72.

Projekta realizācijas termiņš: 06.07.2018. - 05.01.2021.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 55.03 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 26 637 kg CO2 gadā.

 

 

 

PRESES RELĪZES:

Noslēgta vienošanās par projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” īstenošanu _

Uzsākta projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” īstenošana _

Būvdarbi Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē notiek saskaņā ar laika grafiku _

12.vidusskolas sākumskolas ēkas siltināšanas norit aktīvi _

Daugavpils 12.vidusskolas ēkas Jelgavas ielā 30A būvdarbus plānots pabeigt septembrī _

Daugavpils 12.vidusskolas ēkas Jelgavas ielā 30A būvdarbi tika pabeigti _

Daugavpils 12.vidusskolas ēka Jelgavas ielā 30A ir pieņemta ekspluatācijā _

Uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Jelgavas ielā 30A _

Veiksmīgi noslēdzies Daugavpils 12.vidusskolas ēkas siltināšanas projekts _