Šobrīd Daugavpilī

“Get into the swing of the City!” (Gen-Y City) Iejūties pilsētas ritmā!

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.11.2020, 15:45

Projekta „Gen-Y City” apraksts

 

Projekta iesniedzējs:

Poznaņas pašvaldība, Poznaņa (Polija)

Projekta partneri:

Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils (Latvija)

Projektā piedalās 6 pašvaldības no 6 valstīm, t.sk. Dženova (Itālija), Granada (Spānija), Klaipēda (Lietuva),  Vulverhemptona (Lielbritānija)

Finansēšanas avots:

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 85%;

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums – 15%.

Projekta īstenošanas termiņš:

2015.gada 15.septembris – 2016.gada 15.marts

Projekta  kopējās izmaksas: 

97 600.00 EUR 

Katra partnera budžets sastāda 8200.00 EUR

Pašvaldības finansējums:

Pašvaldības līdzfinansējums (15%) – 1230.00 EUR

Pašvaldības priekšfinansējums (85%) – 6970.00 EUR

2015.gadā - 4700.00 EUR; 2016.gadā - 3500.00 EUR

Projekta vadības grupa

Vadības grupas vadītājs:

Pēteris Dzalbe – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Vadības grupas vadītāja vietniece:

Olga Tolmačova – Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja (sadarbības projekta „Gen-Y City” koordinējoša persona)

Vadības grupas locekļi:

Jolanta Ūzuliņa –Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru  nodaļas starptautisko projektu vadītāja (sadarbības projekta „Gen-Y City” kontaktpersona);

Anna Dideviča – Attīstības departamenta Projektu nodaļas ekonomiste (sadarbības projekta „Gen-Y City” grāmatvede);

Gunita Vanaga – Jaunatnes departamenta vadītāja p.i.;

Anatolijs Parfenovičs – Vispārējās nodaļas darbinieks.

Vadības grupai, projekta īstenošanas gaitā ievērot un izpildīt sadarbības līgumā noteikto.

Projekta mērķis:

ir radīt rīcības tīklu trīs kārtās, iesaistot visus partnerus un nodrošinot tā darbību arī pēc projekta beigām. Tīkla slāņi ietver:

- starpnozaru tīklu katrā pilsētā, kas iesaista jaunus uzņēmumus, valsts sektoru un pilsonisko sabiedrību (tai skaitā NVO) efektīvas politikas noteikšanai un īstenošanai, lai atbalstītu jaunus uzņēmējdarbības modeļus, inovatīvas un radošas nozares un piedāvātu viņiem piemērotu izvietojumu un apstākļus tālākai attīstībai;

- iekšējo administratīvo tīklu pašvaldībā (domē) katrā pilsētā, kas iesaista ieinteresētās personas, lai risinātu dažādus aspektus jaunajai atbalsta politikai, kā arī piedāvātu risinājumus jauno uzņēmumu starptautiskajai sadarbībai, piemēram, B@B tīklošanas iespējas.

Šo tīklu ietekmei jābūt jaunai, pašu atbalstošai sistēmai, kura spēj īstenot integrētu rīcības plānu, ieskaitot atbalsta politikas aspektus projekta darbības jomā attiecībā uz jauniem uzņēmumiem inovatīvās un radošās nozarēs.

Projekta galvenās aktivitātes:

Projekta īstenošanas laikā Daugavpils pilsētas dome, kā sadarbības partneris piedalīsies visās paredzētajās aktivitātēs un dalīsies savā pieredzē un labās prakses piemēros.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz sadarboties ar projekta partneriem starptautiskā līmenī, t.sk.:

-  1 detalizēts komunikācijas plāns;

-  1 aktīva tīmekļa lapa URBACT mājas lapas ietvaros;

-  digitāli un drukāti materiāli, kur daļa no tiem  tiks  precizēta komunikācijas plānā;

-   noslēguma konference;

-   vietējie komunikācijas pasākumi. 

Projekta ziņas

Projekta ziņas 2

Projekta ziņas 3

Projekta ziņas 4

Rezultāti

Projekta ziņas 5

Projekta ziņas 6

Projekta ziņas 7

Projekta ziņas 8

Projekta ziņas 9

Projekta ziņas 10

Projekta ziņas 11

Projekta ziņas 12

Projekta ziņas 13 (ENG)

Pētījuma rezultāti

Projekta ziņas 14

Projekta ziņas 14B

Projekta ziņas 14.1

Projekta ziņas 14.1B

Projekta ziņas 15

Projekta ziņas 16

Projekta ziņas 16B

Projekta ziņas 17

Projekta ziņas 17B

Projekta ziņas 18

Projekta ziņas 19 (ENG)

Projekta ziņas 20

Projekta ziņas 21(ENG)

Daugavpils in comparison

LAP – Daugavpils Rīcības plāns

LAP - kopsavilkums (RU) (ENG)

LAP informācija (ENG) (RU)

Projekta ziņas 22

Projekta ziņas 23 (ENG)