Šobrīd Daugavpilī

"Kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā” „Enchancing volunteering actions and quality in Europe” EVOLAQ

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2019, 09:53

www.evolaqproject.eu

http://www.evolaqproject.eu/final-report/

Projekta nosaukums

„ Kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā”

(“Enchancing volunteering actions and quality in Europe” EVOLAQ)

Iesaistītās puses

 

Zviedrijā: Norrkoppingas pašvaldība (vadošais partneris)

Latvijā: Daugavpils pilsētas dome

Projekta partneri:

1.      Collecchio pašvaldība Itālijā;

2.      Skovde pašvaldība Zviedrijā;

3.      Landratsamt Enzkreis pašvaldība, Pforzheim Vācijā;

4.      Daugavpils pilsētas dome Daugavpilī, Latvijā;

5.      Verein für sozialprävention und gemeinwesenarbeit (Sociālās aprūpes un sabiedrisko darbu asociācija) Linzā, Austrijā;

6.      Cervia pašvaldība Itālijā;

7.      Dubrovnik pašvaldība Horvātijā;

8.      Seinajoen Seudun Kehittamisyhdistys Liiveri ry (Seinäjoki reģiona Liiveri vietējā apvienība) Ilmajoki, Somijā

Īstenošanas laiks

 

01.02.2016 – 31.01.2018

Finansējums

 

Daugavpils pilsētas domes budžets sastāda 13440 EUR, t.sk.

ES līdzfinansējums 8640 EUR

Domes līdzfinansējums 4800 EUR

 Programmas

 

 Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas 2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”

Īss projekta apraksts

 

 

 

 

 

 

Projekta mērķis ir palielināt zināšanu līmeni par brīvprātīgo darbu Eiropā, paaugstināt iedzīvotāju iesaistīšanās līmeni un piesaistīt cilvēkus no dažādām etniskajām grupām, iesaistot viņus pilsoniskās līdzdalības procesos, kā arī dalīties pieredzē ar Eiropas pilsētām – kā atbalstīt brīvprātīgo darbu.

 

Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:

·         Palielināt zināšanu līmeni par brīvprātīgo darbu Eiropā;

·         Palielināt pilsoniskās līdzdalības līmeni;

·         Apgūt un dalīties pieredzē starptautiskā līmenī un ieviest jaunas

metodes darbā ar brīvprātīgajiem;

·         Salīdzināt brīvprātīgā darba pieredzi un izveidot Eiropas standarta

vadlīnijas brīvprātīgā darba atbalstam;

·         Piedalīties starptautiskajos partneru pieredzes apmaiņas pasākumos.

 

Eiropas brīvprātīgā darba veicināšanas nolūkos tiks organizēti 9 starptautiski pasākumi, kuros tiks izmantotas dažādas darba metodes.

Kontaktpersona

 

 

Jolanta Reča-Lāže, projekta vadītāja

 Tālr: 6 54 76066; e-pasts: jolanta.reca-laze@daugavpils.lv 

 

Projekta ziņas

Projekta ziņas 2

Projekta ziņas 3

Projekta ziņas 4

Projekta ziņas 5

Projekta ziņas 6

Projekta ziņas 7

Projekta atskaite

Project template