Šobrīd Daugavpilī

“European Regions Developing European Citizenship” (“Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2019, 09:59

Projekta „European Regions Developing European Citizenship”

(“Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”) apraksts

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

Lodzas pašvaldība, Polija

Projekta partneri:

1.             Daugavpils pilsētas dome, Daugavplis, Latvija,

2.             Latvijas Pasvaldibu Savieniba, Ryga, Latvia,

3.             Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, Slovenia,

4.             Anaptiksiaki Eteria Lefkosias, Nicosia, Cyprus,

5.             Agios Athanasios Municipality, Limassol, Cyprus,

6.             Diktyo Apascholisys Kai Koinonikis Merimnas, Piraeus, Greece

7.             Local Councils Association Malta,

8.             Regione Lombardia, D.G. Culture, Identita, Autonomiw Struttura Peomozione Educativa e Culturale e Imprese Culturali e Creative, Milan, Italy,

9.             Commune di Villafrancasicula, Villafrancasicula, Italy,

10.           Commune di Librizzi, Librizzi, Italy,

11.           NVO „Pazangos Klubas”, Siauliai, Lithuania,

12.           Commune of Aleksandrow Lodzki, Lodzki, Poland,

13.           The Foundation of European Studies – European Institute, Lodz, Poland,

14.           European Projects Association ASBL, Brussels, Belgium,

15.           Obshtina Stara Zagora, Zagora, Bulgaria.

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas 2.darbības  „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” finansējums

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.martam.

Projekta  kopējās izmaksas: 

EUR 130 000, kas paredzēti starptautisko partneru tikšanās pasākumu organizēšanai vadošā partnera rīcībā.

Pašvaldības līdzfinansējums:

EUR 4554 paredzēti izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos piecos starptautiskajos partneru tikšanās pasākumos. 2015.gadā 1479 EUR (tāme 2.pielikumā, 2016.gadā 3075 EUR.

Projekta mērķis un aktivitātes:

Galvenais mērķis ir izstrādāt tematisku ilgtermiņa sadarbību starp ES vietējām un reģionālajām pašvaldībām, un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas vērstas uz reģionālās dimensijas attīstību Eiropas pilsonības kontekstā  caur sekojošām aktivitātēm:

- Piedalīties starptautiskajos partneru tikšanās pasākumos;

- Veicināt sadarbību ar līdzdalības metožu (simulācijas, semināri, diskusijas, brokeru sesijas) izmantošanu, kam sekos izplatīšanas pasākumi visās partnervalstīs;

- Nodrošināt atbilstošu komunikāciju, informācijas un izpratnes veicināšanas pasākumus par Eiropas Savienību;

- Rosināt sinerģijas izmantošanu dažādiem ES fondiem;

- Mobilizēt iedzīvotājus, lai diskutētu par Eiropas jautājumiem, padarīt politiku saprotamāku un sasaistītāku ar ikdienas dzīvi;

-  Sniegt atbalstu iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un vietējiem līderiem, kas atbilst šādai pieejai.

Eiropas pilsonības Reģionālā dimensija izpaužas caur informācijas izplatīšanu par ES politisko darba kārtību, ES programmām un finansējuma iespējām reģionos un pilsētās, pilsoniskās brīvības veicināšanu, tiesībām un pienākumiem, kas izriet no tā, ka iedzīvotāji ir Eiropas pilsoņi, kā arī konkrētas darbības, kas mobilizē iedzīvotājus.

Projekta rezultāti:

-          Izveidots starptautisks ilgtermiņa sadarbības tīkls, lai nākotnē kopīgi sadarbotos Eiropas pilsonības jomā;

-          Iegūta pieredze par ES reģionālās dimensijas procesiem, kā arī rosināta to attīstība;

-          Izplatīta informācija par Eiropas jautājumiem, kas ir aktuāli pašvaldību iedzīvotāju vidū;

-          Veicināta iedzīvotāju iesaistīšanas sev svarīgu jautājumu risināšanai.

Preses relīzes:
Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

Projekta ziņa 6