Šobrīd Daugavpilī

EU city digital strategies for immigrants integration (ES pilsētu digitālās stratēģijas imigrantu integrācijai)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.01.2020, 09:54

Projekta nosaukums:

„EU city digital strategies for immigrants integration” EUCIDIN

 (“ES pilsētu digitālās stratēģijas imigrantu integrācijai”)

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

Koridalas pašvaldība, Grieķija

Projekta partneri:

Diktyo Apasholisis Kai Koinonikhs Merimnas, Grieķija; Comune Di Vasto, Itālija; Asociatia Building Dreams, Rumānija; Asociatia European Academy, Rumānija; Garmen Municipality, Bulgārija; Comune Di Librizzi, Itālija; Institute For Labour And Social Research, Bulgārija; Idryma Koinonikopolitikon Meleton, Kipra; Wojewodztwo Lodzkie, Polija; Daugavpils Pilsētas Dome, Latvija; Consiliul Judetean Ilfov, Rumānija; Finnovaregio, Beļģija; Municipiul Radauti, Rumānija; Associazione Culturale Eutopia, Itālija.

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas 2.darbības  „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” finansējums

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2017.gada 10.jūlija līdz 2019.gada 31.maijam.

Projekta  kopējās izmaksas: 

ES finansējums 132 500 EUR

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums

Ceļa izdevumi un dienas nauda

2017. gadā – 800 EUR, 2018. gadā – 2200 EUR, 2019. gadā – 800 EUR

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī  sekmēt pilsoņu izpratni par Eiropas Savienību, tās vēsturi un dažādību, vērtībām, kā arī  ES mērķi, kas ir veicināt mieru Eiropā, vērtības un cilvēku labklājību, raisot diskusijas, dibinot kontaktus. Projekta specifiskais mērķis ir veicināt imigrantu, patvēruma meklētāju  atzīšanu un nepieļaut nosodīšanu, kā arī sekmēt starpkultūru dialogu un savstarpējo saprašanos un sekmēt pašvaldības pakalpojumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes un rezultāti:

- Projekta laikā iegūtās praktiskās informācijas apkopojums visu projekta partneru mājas lapās;

- Video izveide, kas iekļaus dalībnieku viedokļus un pieredzi;

- Brošūra ar labās prakses piemēriem ES kontekstā;

- Informācijas izplatīšana  par pašvaldības pakalpojumiem katrā valstī, partneru institūcijas ietvaros ar mērķi atvieglot saziņu ar pašvaldību imigrantiem un patvēruma meklētājiem, kā arī pilsētas iedzīvotājiem.

- Piedalīties starptautiskajos partneru pieredzes apmaiņas pasākumos un prezentēt Daugavpili kā konkurētspējīgu ES pilsētu un dalīties tās pieredzē;

- Attīstīt starptautisku sadarbību ar projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām.

Kontaktpersona:

Jolanta Ūzuliņa, projekta koordinators,

 Tālr: 6 54 76066; e-pasts: jolanta.uzulina@daugavpils.lv

PRESES RELĪZES:

Notika pirmā partneru tikšanās ES projekta EUCIDIN ietvaros _

Projekta ziņa

Daugavpils pārstāvēta starptautiskā konferencē “Digitālo rīku loma imigrantu integrācijas procesā” _

EUCIDIN projekta ietvaros Valensijā (Spānijā) bija iespēja piedalīties vairākās konferencēs par imigrantu un bēgļu integrācijas tēmu _

EUCIDIN 2019: “Kā pilsētas var palielināt mobilo sakaru tīklu pieejamību un uzlabot tehnoloģiju infrastruktūru” _