Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.06.2021, 19:35

Projekta mērķis: 
Sekmēt Daugavpils pašvaldības iestādes Kultūras pils (Smilšu ielā 92, Daugavpilī) ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu. 

Projekta galvenās darbības: 
1. Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādāšana:
1.1. Energoaudita veikšana; 
1.2. Būvprojekta izstrāde; 
1.3. Būvprojekta ekspertīzes veikšana. 
2. Būvdarbu veikšana: 
2.1. Ārējās fasādes nosiltināšana; 
2.2. Ventilācijas sistēmas atjaunošana; 
2.3. Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija; 
2.4. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. 
3. Autoruzraudzība. 
4. Būvuzraudzība .
5. Projekta publicitātes nodrošināšana.
6. Būves nodošana ekspluatācijā 

Projekta ilgums: 21.07.2017. – 20.07.2019.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 2 747 763.45 
Projekta plānotie rezultāti: 
• tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, 
• tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 

PRESES RELĪZES:

1. Daugavpils pilsētas pašvaldībā apstiprināti pirmie četri projektu iesniegumi 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu paš

2. Daugavpils pašvaldība turpina būvdarbus Daugavpils Kultūras pils ēkas energoefektivitātes uzlabošanai

3. Kultūras pils ēkas energoefektivitātes projekta īstenošan_

4. ERAF PROJEKTA “ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS KULTŪRAS PILĪ, SMILŠU IELĀ 92, DAUGAVPILĪ” _

5. PABEIGTI BŪVDARBI DAUGAVPILS KULTŪRAS PILĪ

6. ERAF PROJEKTA “ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS KULTŪRAS PILĪ, SMILŠU IELĀ 92, DAUGAVPILĪ” ZIŅAS

7. NOTIKA KULTŪRAS PILS ATVĒRŠANA UN PIRMAIS KONCERTS PĒC REKONSTRUKCIJAS

8. KULTŪRAS PILS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTS TUVOJAS NOSLĒGUMAM