Šobrīd Daugavpilī

Demokrātiskās iesaistīšanās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana (WIR)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.05.2021, 11:02

Projekta nosaukums:

“Demokrātiskās iesaistīšanās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana” (“WIR”)

Vadošais partneris:

Vanersborg pašvaldība, Zviedrija

Projekta partneri:

1.      Collecchio pašvaldība, Collechio, Itālija;

2.      Verein für sozialprävention und gemeinwesenarbeit (Sociālās aprūpes un sabiedrisko darbu asociācija) Linz, Austrija;

3.      Landkreis Kassel pašvaldība, Kassel, Vācija;

4.      Alikantes Universitāte, Alicante, Spānija;

5.      Etela-Pohjanmaan Nuorisoseurary pašvaldība, Seinäjoki, Somija;

6.      Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils, Latvija;

7.      Ravennas pašvaldība, Ravenna, Itālija;

8.      Landkreis Offenbach pašvaldība, Dietzenbach, Vācija;

9.      Sweden Emilia – Romagna Network Associazione (asociācija), Bologna, Itālija.

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas finansējums

(avanss 40% jeb 3920,00 EUR, 60% jeb 5880 EUR - pēc projekta pabeigšanas)

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2017.gada 16.oktobra līdz 2019.gada 15.oktobrim

Projekta  kopējās izmaksas: 

Daugavpils pilsētas domes budžets sastāda 14600 EUR, t.sk.

ES līdzfinansējums 9800 EUR

Domes līdzfinansējums 4800 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums:

Priekšfinansējums (60%) – 5880 EUR (2018.gadā 3000 EUR, 2019.gadā 2880 EUR)

Līdzfinansējums – 4800 EUR (2018.gadā 3600 EUR, 2019.gadā 1200 EUR)

Īss projekta apraksts:

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī  sekmēt pilsoņu izpratni par Eiropas Savienību, tās vēsturi un dažādību, kā arī  ES mērķi, kas ir veicināt mieru Eiropā, vērtības un cilvēku labklājību, raisot diskusijas, dibinot kontaktus. Projekta specifiskais mērķis ir izprast ES izstrādāto un pielietoto stratēģiju attiecībā uz integrācijas procesu; paaugstināt iedzīvotāju iesaistīšanās līmeni, iesaistot visu līmeņu sociālās grupas.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:

- iegūt zināšanas par ES pieeju attiecībā uz visu līmeņu sociālo grupu pārstāvju integrāciju;

- palielināt pilsoniskās līdzdalības līmeni;

- iepazīties ar labās prakses piemēriem iesaistītajās pilsētās un valstīs;

- apkopot informāciju par dažādām metodēm pašvaldības darbā ar dažādām sociālajām grupām;

- piedalīties starptautiskajos partneru pieredzes apmaiņas pasākumos  un prezentēt Daugavpili, kā konkurētspējīgu ES pilsētu un dalīties tās pieredzē;

- attīstīt starptautisku sadarbību ar projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām kopīgu problēmjautājumu risināšanā.

Projekta mērķu sasniegšanas nolūkos tiks organizēti 9 starptautiski pasākumi, kuros tiks izmantotas dažādas darba metodes.

Projekta rezultāti:

-          Iegūta pieredze un zināšanas darbā ar dažādu sociālo grupu pārstāvjiem;

-          noorganizēti 9 starptautiski pasākumi;

-          noorganizēts starptautiskais pasākums Daugavpilī, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus, informētu tos par ES integrācijas procesiem, kā arī izvērtētu projektā sasniegto;

-          izpildītas 16 pašvaldības darbinieku mobilitātes;

-          paaugstināts darbinieku zināšanu un kompetences līmenis, iegūta starptautiska pieredze;

veicināta iedzīvotāju demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība.

Kontaktpersona:

Jolanta Reča-Lāže, projekta koordinators,

 Tālr: 6 54 76064; e-pasts: jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

www.wirproject.eu/

 

GALA REZULTĀTS (FINAL RESULT): LV / EN

 

PRESES RELĪZES:

1. Notika pirmā partneru tikšanās ES projekta WIR ietvaros _

2. Notika otrā partneru tikšanās ES projekta WIR ietavaros _

3. Aizritējušas vēl divas tikšanās ES projekta WIR ietvaros _

4. ES projekts WIR uzsvēra izglītības jomu integrācijā _

5. Pēdējā ES projekta WIR tikšanās 2018.gadā notika Somijā _

6. Daugavpils uzņēma starptautiskā projekta “WIR” viesus

7. Diskusijas par stereotipiem sabiedrībā WIR projekta ietvaros

8. EIROPA PILSOŅIEM PROGRAMMAS “WIR” PROJEKTA NOSLĒGUMA TIKŠANĀS