Šobrīd Daugavpilī

Atveriet sirdis, cilvēki! HOP! (Hearts Open, People!)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2019, 10:02

Atveriet sirdis, cilvēki! HOP! (Hearts Open, People!)

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

Toruņas pilsētas pašvaldība, Polija

(Municipal Government Administration of the City of Torun,Poland)

Projekta partneri:

1.      Gotingena/ Vācija;

2.      Daugavpils/ Latvija;

3.      Kauņa/ Lietuva;

4.      Klaipēda/ Lietuva;

5.      Modernās mākslas centrs/ Polija;

6.      Careers Service (Nicolaus Copernicus Universitāte)/ Polija.

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas 2.1. „Sadarbība starp pilsētām” finansējums

Projekta īstenošanas termiņš:

02.01.2018. – 31.08.2018.

Projekta starptautiskās mobilitātes:

11.04.2018. – 12.04.2018. tikšanās Toruņā, Polijā – dalībnieku skaits no Daugavpils ir 7 cilvēki (speciālisti, kas koordinēt brīvprātīgo darbu; brīvprātīgie, kas darbojas Daugavpils pašvaldībā)

Projekta  kopējās izmaksas: 

Daugavpils pilsētas domes projekta budžets sastāda 550 EUR, t.sk.

ES līdzfinansējums 350 EUR

Domes līdzfinansējums 200 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums:

Domes priekšfinansējums – 350 EUR

Domes līdzfinansējums – 200 EUR

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta tēma – kā veidot brīvprātīgo darbu pilsētā, balstoties uz Eiropas vērtībām un risinājumiem.

Projekts stiprinās sadarbību starp Eiropas pilsētām, iesaistot un integrējot vietējās kopienas.

Tiek plānots organizēt starptautisko konferenci un darba grupas par sekojošajām tēmām – brīvprātīgais darbs, tā organizēšana, brīvprātīgo motivēšana, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā Eiropas līmenī, sadarbība starp institūcijām, apmaiņa ar labākajām praksēm, ES programmas.

Projektā piedalās pilsētas, kurās brīvprātīgais darbs ir attīstīts dažādos līmeņos.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu starp Eiropas rietumu un austrumu pilsētām un to pārstāvjiem no dažādām sfērām, apkopot labākās brīvprātīgā darba organizēšanas prakses Eiropas pilsētās, apmainīties ar idejām par to, kā motivēt brīvprātīgos, gūt zināšanas par Eiropas programmām, kas atbalsta brīvprātīgo kustību.

Projekta rezultāti:

-          iegūta pieredze un zināšanas par brīvprātīgo darbu Eiropas kontekstā;

-          iegūta pieredze un zināšanas par Eiropas programmām, kas atbalsta brīvprātīgo kustību;

-          organizēta starptautiskā konference;

-          izpildītas 7 pašvaldības darbinieku mobilitātes;

-          paaugstināts darbinieku zināšanu un kompetences līmenis, iegūta starptautiska pieredze;

-          apkopotas labākās brīvprātīgā darba organizēšanas prakses Eiropas pilsētās.

Kontaktpersona:

Jolanta Reča-Lāže, projekta koordinators,

 Tālr: 6 54 76064; e-pasts: jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

PRESES RELĪZES:

Dalībnieki no Daugavpils piedalījās starptautiskajā konferencē par brīvprātīgo darbu pilsētas vidē Polijā _

DOKUMENTI:

Brosura_Final brochure_HOP_ENG

HOP_atskaite_final_report