Šobrīd Daugavpilī

VPP attīstība Daugavpils Cietoksnī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 09:33

Projekta nosaukums:

“Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils Cietoksnī”

(Sadarbības līgums Nr. LV0057)

 

Projekta  izmaksas:

EUR 507 562 (Ls  356 716), no tiem:

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums 85%  -

EUR 431 428 (Ls 303 209)

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 15% - EUR 76 134 (Ls 53 507)

 

Projekta ilgums:

2008.g.17.aprīlis - 2011.g. 30.aprīlis (36 mēneši)

Projekta mērķis:

Pilsētas vēsturiskā centra atjaunošana valsts un privātās partnerības (VPP) aspektā.

Projekta aktivitātes:

Hospitāļa ēkas Daugavpils cietoksnī izmantošanas priekšizpēte un VPP iepirkumu dokumentācijas sagatavošana:

o   Hospitāļa ēkas priekšizpēte (finanšu-ekonomiskā pamatojuma sagatavošana, VPP instrumenta izmantošanas iespēju izpēte turpmākai ēkas apsaimniekošanai, ēkas arhitektoniskā izpēte) – 2009.g.;

o   Hospitāļa ēkas tehniskā projekta sagatavošana  - 2010./2011.g.;

o   Hospitāļa ēkas iepirkumu dokumentācijas sagatavošana VPP aspektā - 2010./2011.g.;

o   Cietokšņa teritorijas un Hospitāļa ēkas mārketings, potenciālo investoru ieinteresēšana un piesaiste projektam 2009./2010.g.

 

Ieguvums Daugavpils pilsētai:

  • Izstrādāts Hospitāļa ēkas priekšizpētes projekts, kas veicinātu turpmāku gan ēkas, gan visas Cietokšņa teritorijas attīstību un izpētītu ēkas apsaimniekošanas iespējas valsts un privātās partnerības instrumenta izmantošanai;
  • Izstrādāts Hospitāļa ēkas Daugavpils cietoksnī tehniskais projekts;
  • Izstrādāta Hospitāļa ēkas iepirkumu dokumentācija, kas veicinās privāto investīciju piesaisti objektam;
  • Ieviests pirmais VPP atbalsta projekts reģionā;
  • Daugavpils cietokšņa mārketings.

        Arhitektoniskās izpētes materiāli: