Šobrīd Daugavpilī

Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils Cietoksnī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 15:58

Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” otrā atklātā individuālo projektu konkursa atbalstītais projekts

„Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī” (Projekts LV – 0093).

Projekta nosaukums

“Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī”

Prioritārais sektors

Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana

Iesniedzējs

Daugavpils pilsētas dome

Projekta ilgums

23 mēneši (2009.05. – 2011.04.)

Projekta finansējums

644 380 EUR

Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) finanšu instruments 85%  – 547 723 EUR

Daugavpils pilsētas dome 15% – 96 657 EUR

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis:

Daugavpils cietokšņa - pilsētas vēsturiskā centra un Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana.

Projekta specifiskie mērķi ir:

1)     izstrādāt 3  sektoru (pašvaldība, valsts un privātais) sadarbības mehānismu   cietokšņa restaurācijai un apsaimniekošanai –  „Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas”;

2)     restaurēt Ūdenstorņa ēku, kā paraugu Cietokšņa ēku restaurācijai;

3)     izveidot „Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centru” un nodrošināt Ūdenstorņa ēkas apsaimniekošanu.

Projekta nolūks

Izstrādātas „Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas”, restaurēta Ūdenstorņa ēka (90 m2) un izveidots „Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs”.

Galvenās aktivitātes

-       Ūdenstorņa ēkas restaurācija;

-       Daugavpils cietokšņa īpašnieku darba grupu organizēšana;

-       Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrādāšana;

-       „Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra” izveide;

-       Daugavpils cietoksnī notiekošo kultūras, mākslas u.c. norišu un semināru programmas 1 gadam izstrāde.

Sagaidāmie projekta īstenošanas ieguvumi

-       Ūdenstorņa paraugrestaurācija Daugavpils cietoksnī kā labākais paraugs un impulss Daugavpils cietokšņa māju (būvju) restaurācijai (renovācijai, atjaunošanai) nākotnē;

-       izstrādātās „Daugavpils cietokšņa renovācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas” aktivizēs 3 sektoru (pašvaldība, valsts un privātais)  sadarbības mehānisma izmantošanu efektīvākai un koordinētākai cietokšņa vispārējai attīstībai; 

-       izveidotais „Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs” palīdzēs saglabāt Ūdenstorņa ēkas funkcionalitāti un veiks tā apsaimniekošanu ilgtermiņā, piesaistīs papildus apmeklētājus, šādi veicinot Daugavpils cietokšņa attīstību;

-       projekta publicitātes pasākumi un mārketinga materiāli paaugstinās sabiedrības informētību un interesi par Daugavpils cietoksni kā unikālu kultūrvēsturisku objektu Latvijā;

-       izstrādātā Daugavpils cietokšņa kultūras, mākslas u.c. norišu un semināru programma 1 gadam veicinās iedzīvotāju un pilsētas viesu interesi un vēlmi apmeklēt Daugavpils cietoksni.

 Informācija par konkursa rezultātiem: http://www.eeagrants.lv/projekti.htm 

_____________________________________________

Informāciju sagatavoja:

Jānis Butkevičs, projekta sabiedrisko attiecību eksperts

E-pasts: janis-butkevics@inbox.lv