Šobrīd Daugavpilī

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 17:21

Projekta nosaukums:

 „Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā”

(Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/14/IPIA/VRAA/002/102)

 

Projekta  izmaksas:

1 143 714,00 EUR no tiem:

ERAF 66,60%  - 761 704,00 EUR;

Valsts budžeta dotācija 3% - 34 311,00 EUR;

Daugavpils pilsētas dome 30,40% - 347 699,00 EUR.

Projekta ilgums:

2014.gada 16.aprīlis – 2015.gada 15.jūlijs

Projekta mērķis:

Ir paaugstināt Daugavpils pilsētas konkurētspēju, sekmējot tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izmantošanu pilsētas teritorijā, mazinot sezonalitātes efektu tūrisma nozarē strādājošiem komersantiem un veicinot iedzīvotāju veselīgo dzīvesveidu. 

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

-  Gājēju/veloceliņa un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība (būvdarbi Daugavpils pilsētas Stropu mežā un mežaparkas teritorijā, Vaiņodes iela, Loģistikas iela, Priedaines iela);

-  Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

-  Projekta publicitāte.

Jaunu veloceliņu izbūve un kvalitatīvākas velo infrastruktūras attīstība palīdzēs popularizēt Daugavpili kā aktīvās atpūtas (vasarā – riteņbraukšana, skrituļošana, skeitošana, skriešana, nūjošana, ziemā – arī slēpošana) pilsētu un piesaistīt vairāk ārvalstu tūristu, kā arī mazināt sezonalitātes negatīvo ietekmi uz tūrisma nozari.

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3 

Projekta ziņa 4