Šobrīd Daugavpilī

Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 16:06

Projekta

nosaukums:

“TRANZĪTIELAS A13 REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJĀ”

vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010

Projekta

izmaksas:

Ls 6 536 730,00 no tiem:

ERAF 85% - Ls 5 556 220,49

Valsts budžeta dotācija 3% - Ls 196 101,90

Daugavpils pilsētas domes finansējums 12% - Ls 784 407,61

Projekta

ilgums:

2010. gada septembris - 2012. gada jūnijs

Projekta

mērķis:

Veikt tranzītielas A13 maršrutā iekļauto ielu rekonstrukciju Daugavpils pilsētā, nodrošinot komfortablu un drošu satiksmi pilsētas noslogotākajā tranzītielā.

Projekta

aktivitātes:

Projekta ietvaros tiek veikti sekojošie rekonstrukcijas darbi:

-  Rekonstruēta 18.Novembra iela;

-  Rekonstruēts un/vai izbūvēts 18.Novembra un Lielās ielas apgaismojums;

- Rekonstruēts Vienības tilta, Daugavas un Imantas ielu krustojums, izbūvējot rotācijas apli;

- Rekonstruēts Vienības tilta balsts;

- Rekonstruēts tilts pār Lauceses upi;

- Rekonstruēts Lielās ielas asfalbetona segums.

Projekta objektu izvietojuma shēma

Projekta ziņa

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4