Šobrīd Daugavpilī

Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 16:13

Projekta

nosaukums:

„Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/030/063

parakstīta 2010. gada 15.novembrī

Projekta kopējās

attiecināmās

izmaksas:

Ls 23798.08

ESF 100%

Projekta

ilgums:

15.11.2010. - 30.06.2012.

Projekta

mērķis:

Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana un stiprināšana, piesaistot kvalificētus speciālistus - telpiskās attīstības plānotāju (2164.08) un plānošanas inženieri (2149.05), un veicinot pašvaldības autonomo funkciju sekmīgu izpildi

Projekta

aktivitātes:

Lai nodrošinātu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanu, kā arī uzlabotu pašvaldības attīstības programmas ieviešanas procesa koordināciju un investīciju projektu īstenošanas kvalitāti,   projekta ietvaros ir plānotas šādas darbības:

·        speciālistu piesaiste, saskaņā ar Darba likumu un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

·        speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana, nodrošinot sertificētas apmācības;

·        projekta publicitātes pasākumi.

Projekta ziņa

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

Projekta ziņa 6