Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils vēsturiskajā centrā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 17:56

Projekta nosaukums:

„Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils vēsturiskajā centrā”

(Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/013/049)

Projekta  izmaksas:

Ls  1 913 360,00 no tiem:

ERAF 85%  - Ls 1 626 356,00;

Valsts budžeta dotācija 3% - Ls 57 401,00;

Daugavpils pilsētas domes finansējums 12% - Ls 229 603,00

Projekta ilgums:

2010.gada 08.decembris – 2012.gada 30.jūnijs (18 mēneši)

Projekta mērķis:

ir veicināt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa -  Daugavpils vēsturiskā centra saglabāšanu un attīstību, atjaunojot tā apbūves un ielu infrastruktūru, tā veicinot  pašvaldības autonomo funkciju izpildi un to kvalitatīvu pieejamību.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

  • Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ēkas un garāžu renovācija Muzeja ielā 6, Daugavpilī;
  • Administratīvās ēkas rekonstrukcija pašvaldības dienestu vajadzībām un pagalma labiekārtošana Saules ielā 5A, Daugavpilī;

·         Muzeja ielas rekonstrukcija (posmā no Lāčplēša ielas līdz Rīgas ielai) Daugavpilī.

Īstenojot projektā plānotās darbības tiks sniegts būtisks ieguldījums pilsētas attīstības programmā izvirzītajam specifiskajam mērķim – saglabāt un attīstīt Daugavpils pilsētas unikālos pilsētvides veidojošos elementus, tā ceļot iedzīvotāju pašapziņu, uzlabojot pilsētas tēlu un investīciju klimatu.

 

Zemāk redzamajos attēlos ir atspoguļotas Daugavpils vēsturiskā centra ēkas un iela:

 Attēls Nr. 1      Daugavpils pašvaldības policijas ēka, Muzeja ielā 6, Daugavpils

Attēls Nr. 2      Pašvaldības ēka Saules ielā 5A, Daugavpils

Attēls Nr. 3      Muzeja iela, Daugavpils