Šobrīd Daugavpilī

Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 09:34

Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti

 

Iesaistītās puses

 

Latvijā: Daugavpils pilsētas dome (vadošais partneris)

Lietuva: Rokišķu Municipālā Adminstrācija

Īstenošanas laiks

02.02.2009 – 31.07.2010

Finansējums

2 080 866.20 EUR, Daugavpils pilsētas daļa – 158 0388.20  EUR 

 Programmas

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013 gadam

Īss projekta apraksts

 

 

 

 

 

 

Projekts veicinās sadarbību kultūras jomā starp divām

sadraudzības pilsētām pierobežas reģionā – Daugavpili (LV) un Lietuvu (LT).

 Projekta mērķi ir uzlabot pārrobežu reģiona pievilcību, veicinot sadarbību starp Daugavpils un Rokišķu pilsētām kultūras jomā, kultūras darbinieku kvalifikācijas celšana, ieviešot efektīvu kultūras vadības menedžmenta sistēmu, pielāgot koncertzāles apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām, organizēt teātra festivālu “Interrampa” Rokišķos un cirka festivālu “Parad – Alle” Daugavpilī.

Kopīgi tiks organizēti divi starptautiska mēroga kultūras pasākumi un nākotnē plānots tos iedibināt par tradīciju pārrobežu kontekstā, tiks izstrādāta rokasgrāmata kultūras iestāžu darbiniekiem, kā arī veikti atbilstoši publicitātes pasākumi projekta aktivitāšu un projektā iesaistīto pilsētu popularizēšanai.

 Kultūras pils atjaunošanas darbos iekļauts koncertzāles, skatuves, foajē un gaiteņu kosmētiskais remonts, ugunsdrošības signalizācijas atjaunošana, jaunu skatītāju krēslu iegāde, apskaņošanas un apziņošanas aparatūras uzstādīšana, invalīdu lifta-pacēlāja izbūve, kā arī vairāku citu konstruktīvu risinājumu īstenošana, lai uzlabotu kultūras iestādes pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Kontaktpersona

 

 Sabīne Šņepste, projekta vadītāja,

 Tālr: 6 54 76067; e-pasts: sabine.snepste@daugavpils.lv

Anna Sverčkauskaite,

 Tālr. 6 54 76067, e-pasts : anja@daugavpils.lv

Projekta ziņa