Šobrīd Daugavpilī

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves Demene" Nr.44508/830/PV rekultivācija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 12:42

Projekta

nosaukums:

“NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS DAUGAVPILS RAJONA DEMENES PAGASTA IZGĀZTUVES “DEMENE” NR.44508/830/PV REKULTIVĀCIJA”

vienošanās Nr. 3DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/033

Projekta

izmaksas:

Ls 2 561 748,49 no tiem:

KF 85% - Ls 2 177 486,22

Daugavpils pilsētas domes finansējums 15% - Ls 384 262,27

Projekta

ilgums:

2009. gads jūlijs - 2011. gads jūlijs (24 mēneši)

Projekta

mērķis:

- Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija.

- Izgāztuves kvalitātes ietekmes uz vides kvalitātes pasliktināšanos novēršana.

- Izgāztuves monitoringa sistēmas rekontrukcija un pilnveidošana

Projekta

aktivitātes:

- Atkritumu savākšana, blīvēšana un sastumšana kaudzē;

- Infiltrāta savākšanas sistēmas ierīkošana;

- Gāzes savākšanas un sadzedzināšanas sistēmas izveidošana;

- Pretfiltrācijas slāņa izveidošana;

- Betonītmāla, ģeotekstila un drenāžas slāņa izveidošana;

- Auglīgās grunts slāņa izveide;

- Izgāztuves teritorijas apzaļumošana;

- Monitoringa sistēmas rekonstrukcija, pilnveidošana un artēziskā urbuma temponēšana.

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas