Šobrīd Daugavpilī

Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 12:47

„2007. - 2013. Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas” projekts

“Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ”

Projekta pieteicējs:

Utenas reģionālais muzejs

Projekta partneris

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde

Projekta ilgums:

24 mēneši (2008. gada novembris – 2010. gada novembris)

Projekta kopējais budžets:

Daugavpils budžets

EUR 1 394 846 (Ls 980 303.34)

EUR 503 648  (Ls 353 965.82)

Līdzfinansējums:

Kultūras pārvalde 10% EUR 50 364.8 (Ls 35396.58)

Valsts 5% EUR 25 182.4 (17698.29)

Projekta vispārējais mērķis:

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt kultūras un kreatīvo tūrismu, attīstot uz kultūras mantojuma vērtībām bāzētu tūrisma produktu  -  podniecības tradīcijas.

Projekta galvenās aktivitātes:

o   Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (DNMM) keramikas darbnīcas renovācija un iekārtu modernizācija.

o   Pētījums par Latgales podniecību un keramiku.

o   Māla mākslas festivāla organizēšana Daugavpilī - pilsētas svētku ietvaros un piedalīšanās festivālā un dažādos pasākumos  Utenā.

o   Bērnu profesionālas apmācības programmas un metodisko materiālu izstrādāšana un izdošana.

o   Keramikas nodarbību organizēšana bērniem.

o   Meistarklases organizēšana sabiedrībai.

o   Mārketinga materiālu izveide un izdošana.

Ieguvums Daugavpils pilsētai:

- Renovēta DNMM keramikas darbnīcas ēka un modernizētas iekārtas;

- Iespēja bērniem apgūt tradicionālā amata prasmes un iemaņas, šādi papildinot brīvā laika pavadīšanas iespējas;

- Kultūras mantojuma – Latgales podnieku amata tradīciju saglabāšana;

- Uzlabotā infrastruktūra veidos DNMM atraktīvāku un funkcionālāku (gan pilsētas iedzīvotāju, gan tūristu vajadzībām).

Projekta ziņas