Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 17:26

Projekta Energoefektivitātes paaugstināšana

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās”,

Nr.KPFI-15.3/56 apraksts

  

Projekta pieteicējs:

 Daugavpils pilsētas dome

Projekta ilgums:

30.06.2014. – 30.04.2015.

Projekta mērķis:

oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās (Inženieru iela 16, Daugavpilī un Poligona ielā 50, Daugavpilī), veicot ēku renovācijas darbus un to energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Projekta izmaksas:

  KOPĀ: EUR 682 925.31, no tiem:

 KPFI finansējums EUR 358 243,78

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums EUR 324 681.53, t.sk.:

 

- attiecināmās izmaksas EUR 280 281,65

- neattiecināmās izmaksas EUR 44 399.88, kas sastāv no EUR 1 334.32 (projekta sākotnēji paredzētās neattiecināmās izmaksas) un EUR 43 065.56 (izmaksas, kas nepieciešamas papildus darbu veikšanai).

 

Nepieciešamība papildus darbu izmaksām EUR 43 065.56 apmērā radusies būvdarbu veikšanas gaitā, veicot grīdas seguma demontāžu 20.pirmsskolas izglītības ēkā,  jo  tika konstatēti būtiski rūsas radīti bojājumi apkures caurulēs. Līdz ar to šajā pirmsskolas izglītības ēkā papildus būvdarbu apjomos ir nepieciešams mainīt siltumnesēja turpgaitas un atpakaļgaitas caurules zemgrīdas kanālos. Kā arī ir nepieciešami papildus santehniskie un elektrotehniskie darbi (pilnīga LED lampiņu nomaiņa), kas sākotnēji nebija iekļauti tehniskā projekta būvdarbu apjomos.  

Minētie papildus darbi nepieciešami projekta aktivitāšu veiksmīgai realizācijai un mērķa sasniegšanai.

Projekta galvenās aktivitātes:

 ·         Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils 22.pirmsskolas izglītības iestādes ēku energoefektivitāti paaugstinošu renovācijas darbu nodrošināšana (jumtu, grīdu siltināšanas, fasādes apdares, elektroinstalācijas darbi);

·         Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;

·         Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta īstenošanas vietas:

1. Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16, Daugavpils,

2. Daugavpils 22.pirmsskolas izglītības iestāde, Poligona iela 50, Daugavpils.

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2