Šobrīd Daugavpilī

Dinaburgas Cietokšņa Kara hospitāļa ēkas iztīrīšanas un neatliekamās konservācijas darbi

SIA „Arhis” izstrādās Daugavpils cietokšņa Kara hospitāļa ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu.

Arhitektūrinženieru kompānija SIA „Arhis”, uzvarot konkursā, ieguvusi tiesības izstrādāt Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa Kara hospitāļa ēkas rekonstrukcijas par izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru tehnisko projektu. Šonedēļ SIA „Arhis” plāno iesniegt izstrādāto Hospitāļa ēkas rekonstrukcijas skiču projektu saskaņošanai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, informēja Daugavpils domes Pilsētas plānošanas politikas departamenta vadītājas vietniece, projekta koordinatore Inna Kukare.

Atklātais konkurss "Daugavpils cietokšņa Hospitāļa ēkas rekonstrukcijas par izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība" tika izsludināts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projektā "Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils cietoksnī" (LV0057) ietvaros. Savus piedāvājumus tam bija iesnieguši četri pretendenti, SIA „Arhis” piedāvājums tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko.

8.novembrī savas darba vizītes gaitā Daugavpilī cietoksni apmeklēja un ar Hospitāļa ēkas projektu, kurš tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta, iepazinās arī Norvēģijas vēstnieks Latvijā Jāns Grēvstads.

Hospitāļa kopējā platība ir vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru. Ēkas atjaunošanai nepieciešami lieli finanšu līdzekļi. Projekts "Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils cietoksnī" paredz veikt ēkas projekta arhitektonisko un vēsturisko izpēti un finanšu-ekonomisko pamatojumu turpmākai apsaimniekošanai un izstrādāt tehnisko projektu. Tālākai ēkas izmantošanai plānots piesaistīt privātos partnerus.

Kara hospitālis ir viena no nozīmīgākajām ēkām Daugavpils cietoksnī. Līdzīgi kā Arsenāla ēka, kur plānots izveidot Marka Rotko mākslas centru, Ūdenstorņa ēka, kur pēc restaurācijas atradīsies Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs, un citas līdz šim neizmatotas Daugavpils cietokšņa ēkas, arī Hospitāļa ēka tagad ir Daugavpils pašvaldības īpašumā.

Projekts ļaus atdzīvināt pilsētas vēsturisko teritoriju, izmantojot valsts un privātās partnerības iespējas. Laikā, kad pašvaldību iespējas ieviest lielus infrastruktūras projektus ir visai ierobežotas, sabiedriskā un privātā sektora sadarbība ir viens no alternatīviem finanšu resursiem vairāku investīciju projektu ieviešanā.

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils cietoksnī" iesniedzējs ir Daugavpils pilsētas dome. Tā kopējās izmaksas ir 507 562 eiro (356 300 lati), tai skaitā Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums - 15%.

Daugavpils cietoksnis ir ievērojamākais arhitektūras, vēstures un kultūras piemineklis Daugavpilī, tas ir unikāls vēsturisks objekts un vienīgais tāda veida cietoksnis Ziemeļeiropā, kas saglabājies bez ievērojamām izmaiņām. Šī vēsturiskā objekta rekonstrukcija ir viens no Daugavpils attīstības stratēģijas ilgtermiņa uzdevumiem.

Informāciju sagatavoja:

Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA, e-pasts: harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243

Papildus informācija:

Inna Kukare, Daugavpils domes Pilsētas plānošanas politikas departamenta vadītājas vietniece

e-pasts: inna.kukare@daugavpils.lv, tālr./fakss: +371 654 04392