Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība

 Projekta nosaukums

 “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība”

Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0./13/IPIA/VRAA/013/097

 

Projekta izmaksas

Projekta attiecināmās izmaksas 4 329 097.42 EUR, t.sk.:

-          ERAF finansējums 79.38% – 3 436 475.82 EUR

-          Valsts budžeta dotācija 3.00% - 129 872.92 EUR

-          Pašvaldības finansējums 17.62% - 762 748.68 EUR

Projekta īstenošanas ilgums

01.09.2013. – 30.06.2015.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimniecisko darbību Daugavpils pilsētas teritorijā, uzlabojot Daugavpils lielākās rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību.

 

Projekta plānotās aktivitātes

 Projekta mērķu sasniegšanai plānots veikt šādas aktivitātes:

1.      Projekta sagatavošanas darbi – izdevumu-ieguvumu analīzes izstrāde.

2.      Projektā ir paredzēti ielu rekonstrukcijas darbi Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonā, Višķu ielā 21.

2.1.Trases izspraušana un nostiprināšana dabā.

2.2.Esoša virszemes gāzes vada demontāža un pazemes gāzes vada ierīkošana.

2.3.Ūdensvada tīklu rekonstrukcija.

2.4.Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

2.5.Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

2.6.Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija.

2.7.Ārējas elektroapgādes rekonstrukcija

3.      Būvuzraudzība.

4.      Autoruzraudzība.

5.      Publicitātes pasākumi.

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

 

Informāciju  sagatavoja:

Jurijs Tvardovskis

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vec. eksperts projektu jautājumos p.i.

tālr. 65476065