Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II. kārta

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 16:45

Projekta

nosaukums:

“DAUGAVPILS PILSĒTAS SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS REKONSTRUKCIJA, II.KĀRTA”

vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0./10/IPIA/VRAA/006

Projekta

izmaksas:

Ls 4 548 878,00 no tiem:

ERAF 85% - Ls 3 866 546,00

Valsts budžeta dotācija 3% - Ls 136 466,00

Daugavpils pilsētas domes finansējums 12% - Ls 545 866,00

Projekta

ilgums:

No 2010. gada 17.septembra līdz 2011. gada 31.decembrim

Projekta

mērķis:

Veicināt Daugavpils pilsētas izaugsmi, uzlabot pilsētvides pieejamību un konkurētspēju, nodrošinot pilsētas transporta infrastruktūras integrētu attīstību.

 

Projekta

aktivitātes:

Projekta ietvaros ir paredzēts rekonstruēt:

§  Imantas ielu (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai);

§  Vienības ielu (posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai);

§  Kauņas ielu (posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai) un (posmā no Jātnieku ielas līdz Višku ielai);

§  Jātnieku ielu (posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai).

 

Veicot ielu rekonstrukcijas darbus ir paredzēti šādi pamata darba veidi:

§  konstruktīvo kārtu izbūve;

§  aprīkojuma uzstādīšana (ceļa zīmes, norobežojuma elementi);

§  labiekārtošana;

§  lietus ūdens kanalizācijas izbūve / nomaiņa;

§  apgaismojuma rekonstrukcija.

 

Projekta objektu izvietojuma shēma

Projekta ziņa

Projekta ziņa

Projekta ziņa

Projekta ziņa

Projekta ziņa

Projekta ziņa