Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.12.2018, 12:12

Projekta nosaukums:

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija

(Vienošanās Nr. 2009/0268/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/509)

Projekta izmaksas:

Ls 373 612,43 no tiem:

·         ERAF finansējums 100% - Ls 373 612,43

·         pašvaldības finansējums 0% – Ls 0.00

Projekta ilgums:

2010.gada 01.janvāris – 2012.gada 30.jūnijs

Projekta mērķis:

Daugavpils skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādes, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekta aktivitātes:

-          stacionāro datoru piegāde,

-          portatīvo datoru iegāde,

-          multimediju tehnikas iegāde,

-          lokālo datortīklu attīstība.

Projekta rezultāti:

15 Daugavpils pilsētas skolas tika tiks apgādātas ar 423 stacionārajiem un 18 portatīvajiem datoriem, iegādāti 7 multimediju tehnikas komplekti (7 interaktīvās tāfeles kopā ar multimediju projektoru), kā arī attīstīti 15 lokālie datortīkli. Līdz ar to, Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 3. vidusskola, Daugavpils J. Raiņa 6. vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 10. vidusskola, Daugavpils 11. pamatskola, Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils 15. vidusskola, Daugavpils 16. vidusskola, Daugavpils 17. vidusskola, Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Vienības pamatskola tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultāta izveidotajā lokālajā tīklā. Projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

 

Informāciju sagatavoja:

Jeļena Karkova

Projekta vadītāja

Kontaktinformācija: tālr.654 76064, e-pasts: jelena.karkova@daugavpils.lv

 

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas