Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 17:02

 

 Projekta nosaukums

 Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana

Vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/007/083

 

Projekta izmaksas

 Projekta kopējais finansējums 2 762 179 Ls, t.sk:

-          ERAF finansējums 85% – 2 347 852 Ls

-          Valsts budžeta finansējums 3% - 82 865 Ls

-          Pašvaldības finansējums 12% - 331 462 Ls

Projekta īstenošanas ilgums

 24 mēneši (2013.gada marts - 2014.gada decembris)

 

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir rekonstruēt divas Daugavpils pilsētas ielas – Liepājas ielu posmā no 18.Novembra līdz Avotu ielām un Varšavas ielu posmā no 18.Novembra līdz Smilšu ielām, tādējādi sakārtojot pilsētas satiksmes infrastruktūru un nodrošinot optimālu Daugavpils pilsētas industriālo un ražošanas zonu sasniedzamību.

 

Projekta plānotās darbības

 Projekta mērķu sasniegšanai plānots veikt šādas darbības:

1.      Būvniecības darbi: Liepājas ielas posmā no 18. Novembra līdz Avotu ielām un Varšavas ielas posmā no 18. Novembra līdz Smilšu ielām rekonstrukcija (sagatavošanas darbi, ceļa seguma rekonstrukcija, apgaismojuma izveide / rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana K2, vides pieejamības nodrošināšana);

2.      Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana;

3.      Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana;

4.      Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

 

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Laizāns

DPPI “Komunālās saimnniecības pārvalde”

projektu asistents

tālr. 65476320, kaspars.laizans@daugavpils.lv