Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 16:56

 

 

Projekta nosaukums

 “Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”

Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/003

 

Projekta izmaksas

 Projekta kopējais finansējums 1 375 233.00 Ls, t.sk.:

-          ERAF finansējums 85% – 1 168 947.00 Ls

-          Valsts budžeta dotācija 3% - 41 256.00 Ls

-          Pašvaldības finansējums 12% - 165 030.00 Ls

 

Projekta īstenošanas ilgums

 

12.12.2012. – 31.12.2014.             

 

Projekta mērķis

 Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona pieejamību, veicot tā infrastruktūras rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot pilsētvides pievilcību un attīstot pilsētas izaugsmi.

 

Projekta plānotās darbības

 Projekta mērķu sasniegšanai plānots veikt šādas darbības:

1.      Būvniecības darbi:

1.1.Daugavpils pilsētas Komunālās ielas rekonstrukcijas darbi   posmā no Sliežu līdz Stellas ielai.  Ceļu daļas būvniecības darbi, lietus ūdens kanalizācijas tīklu ierīkošana un elektroenerģijas infrastruktūras pārbūve.

1.2.Piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbi, veicot  apzaļumošanas darbus un ierīkojot bērnu rotaļu laukumu.

2.      Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana.

3.      Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana.

4.      Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3 

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

 

Informāciju  sagatavoja:

Iluta Ķipure

DPPI “Komunālās saimnniecības pārvalde”

projektu asistente

tālr. 65476323, iluta.kipure@daugavpils.lv