Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 17:47

Projekta nosaukums

„Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana”

Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/003

Projekta izmaksas

Projekta kopējais finansējums ir 732 501.00 Ls. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 422 475 Ls, no tām:

ERAF finansējums 86% jeb 363 328.00 Ls

Valsts budžeta dotācija 2,8% jeb 11 829.00 Ls

Daugavpils pilsētas domes finansējums 11.2% jeb

47 318.00 Ls

Kopējās neattiecināmās izmaksas – 310 026.00 Ls   

Projekta ilgums

No 01.07.2010. līdz 30.10.2012.      

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošo infrastruktūru, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām; rekonstruēt mākslas vidusskolas „Saules skola” ēku, modernizēt  mācību iekārtu un aprīkojumu, kā arī nodrošināt profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamas informācijas tehnoloģijas.  

Projekta aktivitātes

 Projekta mērķu sasniegšanai plānots veikt šādas aktivitātes:

 1. Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” ēkas rekonstrukcija. Šīs  aktivitātes ietvaros ir izstrādāta tehniskā dokumentācija par vidusskolas ēkas un inženierkomunikāciju rekonstrukciju, tiks veikti renovācijas būvdarbi - ēkas jumta rekonstrukcija un siltināšana, fasādes atjaunošana, logu un ārdurvju nomaiņa, ēkas apkures sistēmas  rekonstrukcija, jauna siltummezgla ierīkošana, lifta konstrukcijas izbūvēšana, iekštelpu remonts.  

2. Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” 5 mācību kabinetu materiālās tehniskās bāzes modernizācija atbilstoši Eiropas standartiem profesionālajā mākslas dizaina izglītībā: mācību iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju iegāde. Tiks modernizēta foto un sietspiedes laboratorija, apģērbdizaina un koka izstrādājumu kabineti, kā arī viens kabinets tiks aprīkots ar informācijas tehnoloģijām.

 Informāciju  sagatavoja

Svetlana Voroņecka

Projekta vadītāja

tālr. 65476067