Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 11:15

Projekta

nosaukums:

„DAUGAVPILS CIETOKŠŅA INFRASTRUKTŪRAS – IELU KOMPLEKSAIS LABIEKĀRTOJUMS UN INŽENIERTĪKLU RENOVĀCIJA”

(vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/016)

Projekta

izmaksas:

Plānotais kopējais finansējums – 3 873 439 LVL, 85% ERAF finansējums – 3 292 423 LVL, projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 581 016 LVL, t.sk. valsts budžeta dotācija 174 305 LVL.

Projekta

ilgums:

Būvniecības darbus plānots uzsākt 2009. gada jūnijā, pabeigt 2012. gada decembrī.

Projekta

mērķis:

Vispārējais mērķis – nodrošināt nepieciešamās jaudas un radīt priekšnoteikumus valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa kā unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un racionālai izmantošanai, veidojot to par administratīvo, kultūras, darījumu un tūrisma centru, tā veicinot pilsētas izaugsmi, sniedzot atbalstu pilsētvides sasniedzamības, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai.

Tiešais mērķis – cietokšņa inženiertehnisko sistēmu (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, teritorijas apgaismojums, lietus ūdens kanalizācija) un ielu kompleksā rekonstrukcija un labiekārtošana

Projekta

aktivitātes:

  Projekts ietver šādu aktivitāšu kopumu:

1) maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve;

2) maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunbūve;

3) lietus ūdens kanalizācijas izbūve visām darba uzdevumā minētajām ielām. Attīrīšanas iekārtu lietus ūdens kanalizācijai izbūve, un lietus ūdens kanalizācijas izvada izbūve;

4) ielu apgaismojuma izbūve visām darba uzdevumā minētajām ielām.

Maģistrālo inženiertīklu un ielu kompleksais labiekārtojums tiks veikts detālplānojumā noteiktajās pilsētas nozīmes ielās: Aleksandra (Ordeņa), Hekeļa (Popova), Mihaila (Aviācijas) un Imperatora (Možaiska) ielām, tā nodrošinot visu apkārt izvietoto kvartālu projektējamo un perspektīvo pieslēgumu.

Ielu kompleksā rekonstrukcija – šādās pilsētas nozīmes ielās: 2.oficieru (Ģen. Jegošina), 1.oficieru (Ģen. Lagodjuka), Komandanta (Oficieru), Konstantīna (Lidotāju) un Hospitāļa (Ģen. Činnova) ielās, no Nikolaja (Dvinskas) ielas līdz iebrauktuvei Daugavpils pilsētas un reģionālās policijas pārvaldes (DPRPP) kinoloģijas centra teritorijā, t.sk. nepieciešamo inženiertīklu izbūvi.

Teritorijas ielu izbūves darbi ietver:

ietvju, brauktuvju, veloceliņa, automobiļu stāvvietu, autobusu pieturu izbūve; ceļa zīmju, ceļa zīmju metāla balstu, balstu ar virziena rādītājiem, velosipēdu turētāju uzstādīšana; teritorijas apzaļumošana, dekoratīvo krūmu, liepu iestādīšana; soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana.

Inženiertīklu izbūve ietver:

ūdens apgādes tīklu, sadzīves kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvada, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas, siltumapgādes tīklu izbūve; čuguna lūku uzstādīšana, elektrības kabeļu ieguldīšana; apgaismojuma balstu uzstādīšana.

 Projekta ziņas