Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.12.2018, 12:10

Projekta nosaukums:

„Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība”

(vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/004)

Projekta

izmaksas:

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 25 798.92 no tiem:

ERAF 85% - Ls 21 929.08

Valsts budžeta dotācija 3% - Ls 773.97

Daugavpils pilsētas domes finansējums 12% - Ls 3 095.87

 

Projekta

ilgums:

 

7 mēneši (2010.gada septembris – 2011.gada marts)

Projekta

mērķis:

 

Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu vacāku vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību Daugavpilī

 

Projekta aktivitātes:

-    24.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas vecajos korpusos sanitāro mezglu renovācija;

-    24.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas grīdas segumu nomaiņa koridoros, nodrošinot PII vides pieejamību vecākiem ar bērniem.

 

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tika uzlabota Daugavpils pilsetas 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūra

Projekta ziņas