Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 12. vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucejumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 10:04

Projekta nosaukums

„Daugavpils 12.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Nr.3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/018

Projekta izmaksas

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 59 118.40, no tiem

ERAF līdzfinansējums 85% - LVL 50 250.63

Valsts budžeta dotācija 4,5% - LVL 2 660.31

Daugavpils pilsētas domes finansējums 10,5% - LVL 6 207.46

Projekta ilgums

2009.gada 1.jūlijs - 2010.gada 30.septembris (15 mēneši)

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir vispārējas vidējas izglītības iestādes pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar kustību traucējumiem Daugavpilī.

Projekta specifiskais mērķis ir Daugavpils 12.vidukolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tiek pielāgota Daugavpils 12.vidusskolas infrastruktūra personu vajadzībām ar kustību traucējumiem.

Projekta ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes:

1.      Skolas telpu pārplānošana un jaunu sienu izbūve, lai nodrošinātu lifta konstrukcijas izbūvi.

  1. Sanitārtehniskie darbi.

Skolas pirmajā stāvā tiek pielāgota ģērbtuve un sanitārtehniskā telpa personu ar kustību traucējumiem vajadzībām, tiek uzstādīti speciāla santehnikas iekārta un aprīkojums.

  1. Pacēlāja ierīkošana starp skolas vecā un jaunā korpusa 2.stāviem.
  2. Durvju aiļu paplašināšana 5 mācību kabinetos.
  3. Uzbrauktuvju izbūves darbi. Ieejas mezgla ārdurvju bloka nomainīšana.
  4. Lifta konstrukcijas izbūve uz ēkas otro un trešo stāvu, jo vispārējās izglītības iestādes augšējos stāvos var nokļūt tikai pa kāpnēm. 

 

Informāciju  sagatavoja

Svetlana Sergejeva

Daugavpils pilsētas domes

Pilsētas plānošanas politikas departamenta

eksperte projektu jautājumos

tālr. 65476064,  svetlana.sergejeva@daugavpils.lv

 

Projekta ziņas

Projekta ziņas