Šobrīd Daugavpilī

Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 16:48

Projekta nosaukums

 “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”

Vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/002

 

Projekta izmaksas

 Projekta kopējās izmaksas 3 207 624.91 Ls.

Projekta attiecināmās izmaksas 2 823 534.40 Ls, t.sk.:

-          ERAF finansējums 79.94% – 2 257 133.40 Ls

-          Valsts budžeta dotācija 2.82% - 79 623.67 Ls

-          Pašvaldības finansējums 17.24% - 486 777.33 Ls

Projekta īstenošanas ilgums

06.09.2012. – 31.12.2014.             

 

Projekta mērķis

 Projekta mērķis ir panākt optimālu satiksmes drošības līmeni, uzlabojot transporta kustības organizāciju, koriģējot ielas šķērsprofilu, kā arī nodrošinot komfortablu autobraucēju, gājēju un velobraucēju pārvietošanos.

 

Projekta plānotās aktivitātes

 Projekta mērķu sasniegšanai plānots veikt šādas aktivitātes:

1.      Projekta sagatavošanas darbi – būvprojekta un tehniski ekonomiskās analīzes izstrāde.

2.      Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Vaļņu ielas krustojumam.

2.1.  Tiks nomainīts asfaltbetona segums.

2.2.  Daļēji rekonstruēts Daugavas ielas  apgaismojums.

2.3. Rekonstruēti ielu krustojumi Daugavas ielā, izbūvējot rotācijas apli  Daugavas un Vaļņu ielas krustojumā un kanalētu T-veida krustojumu  Daugavas un Cietokšņa ielas krustojumā.

2.4. Izveidots tunelis zem dzelzceļa uzbēruma  (gājēju/velosipēdistu kustībai).

2.5. Renovēts tilts pāri Šūņupei.

         2.6. Izbūvēts gājēju celiņš.

3.      Autoruzraudzība.

4.      Būvuzraudzība.

5.      Publicitātes pasākumi.

Projekta ziņa 1

 

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Informāciju  sagatavoja:

Iluta Ķipure

DPPI “Komunālās saimnniecības pārvalde”

projektu asistente

tālr. 65476323, iluta.kipure@daugavpils.lv