Šobrīd Daugavpilī

Cities of change – cooperation of cities in the field of city development

PROJEKTA APRAKSTS

„Cities of change – the co-operation of cities in the field of city development”

Projekta koordinators:

Poznaņas pašvaldība, Polija

Projekta partneri:

Kopā projektā piedalās 14 partneri no 11 valstīm: Latvija, Itālija (3), Īrija, Nīderlande (2), Lietuva, Spānija, Francija, Lielbritānija, Vācija, Rumānija.

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas 1.2 apakšaktivitātes „Sadraudzības pilsētu tematiskais tīklojums” finansējums 100% apmērā

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2013.gada jūnija līdz 2015.gada 31.maijam.

Projekta  kopējās izmaksas: 

 EUR 99 000

Projekta mērķis:

"Pārmaiņu pilsētas - inovatīvas metodes izmaiņu pārraudzībai, lai uzlabotu lielo pilsētu attīstību.

Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, lai varētu dalīties pieredzē par mūsdienīga un stratēģiska pilsētplānojuma izstrādi. Izstrādātā tīkla darbība būs koncentrēta uz tēmām, kas saistītas ar dažādiem jautājumiem par pilsētas stratēģisko vadību. Dalībvalstu pilsētas sadarbosies pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņā tajās teritorijas attīstības jomās, ko tās noteiks par izšķirošām un neatliekamām.

Projekta galvenās aktivitātes:

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz sadarboties ar projekta partneriem starptautiskā līmenī, piedalīties apmācībās plānošanas jomā un darba semināros, lai izstrādātu vienotu, ilgspējīgu tīklu starp dalībpilsētām teritorijas attīstības jomā.

Projekta īstenošanas laikā Daugavpils pilsētas dome, kā sadarbības partneris piedalīsies visās paredzētajās aktivitātēs un dalīsies savā pieredzē un labās prakses piemēros, lai vecinātu sekojošu mērķu sasniegšanu:

-izveidot ilgspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, lai varētu dalīties pieredzē par mūsdienīgu un stratēģisku pilsētu teritorijas attīstību,

-izstrādāt dažādus modeļveidīgus risinājumus pilsētu teritorijas stratēģiskās attīstības jomā, kas būtu piemērojama mūsdienu vietējām administrācijām,

-veicināt līdzdalības demokrātiju un labas pārvaldības principus starp vietējām pašvaldībām,

-veicināt zināšanu pārnesi starp augstskolām, uzņēmējiem un pašvaldību, lai risinātu  pilsētu attīstības problēmas.

Projekta informatīvā vietne internetā un logo:

http://www.ccnet.poznan.pl/

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

Projekta kopsavilkums

Projekta publikācijas