Šobrīd Daugavpilī

ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ĒKAS REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA IZVEIDEI

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 17:21

„ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ĒKAS REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA IZVEIDEI” 


PROJEKTA NUMURS


3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/002


AKTIVITĀTES NUMURS UN NOSAUKUMS


3.4.3.2.aktivitāte „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”


PROJEKTA PERIODS


2011. Gada janvāris – 2012. Gada decembris


VIENOŠANĀS NR.


3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/002/001


PROJEKTU ĪSTENO


Daugavpils pilsētas dome


PROJEKTA MĒ
RĶIS

 


Lai palielinātu Latgales reģiona pievilcību, veicinātu Daugavpils sociāli ekonomiskās labklājības augšupeju, nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību, atjaunot Arsenāla ēku Daugavpils cietoksnī, Daugavpils Rotko mākslas centra izveidei.


PROJEKTA  FINANSĒJUMS


1 428 571.43 LVL, kuru veido

ERAF finansējums – 1 200 000.00 LVL,

 valsts budžeta dotācija 42 857.14 LVL,

pašvaldības finansējums – 185 714.29 LVL.


AKTIVITĀTES


1. Artilērijas Arsenāla ēkas fasāžu un jumta rekonstrukcija, vēsturiskā ieejas mezgla rekonstrukcija; 2. Būvuzraudzība; 3.Autoruzraudzība; 4.Publicitāte


PROJEKTA REZULTĀTI

1. Veikta Artilērijas Arsenāla ēkas fasāžu un jumta rekonstrukcija, vēsturiskā ieejas mezgla rekonstrukcija. 2. Veikta būvuzraudzība 3. Veikta autoruzraudzība. 4. Nodrošināta projekta publicitāte.

 Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Teivāne, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 – 204, Daugavpils, LV – 5403

Tel./fakss : 65423226

e-pasts: sarmite.teivane@daugavpils.lv

 

Projekta ziņas 1

Projekta ziņas 2

Projekta ziņas 3