Šobrīd Daugavpilī

Vizbuļu iela 2 un tai pieguļošā teritorija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:18

Daugavpils Vizbuļu ielas 2 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojums. Spēkā no 13.06.07, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 31.06.07. lēmumu Nr.471 (prot. Nr. 10 46.§)/

Grafiskā daļa