Šobrīd Daugavpilī

Ventas un Robežu ielas rajonā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:22

Ar Daugavpils pilsētas domes 09.12.2010. lēmumu Nr.794 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.47 "Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 037 1828, Daugavpilī, Ventas un Robežu ielas rajonā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (spēkā no 22.12.2010).

Grafiskā daļa: