Šobrīd Daugavpilī

Ruģeļu rajona detālplānojums (zaudējis spēku)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.10.2021, 16:37

Detālplānojums zaudējis spēku

2021.gada 13.maijā Daugavpils pilsētas sēdē pieņemts lēmums Nr.278 (prot.Nr.19, 26.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.4 „Par Ruģeļu rajona detālplānojuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.26 „Par Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.4 „Par Ruģeļu rajona detālplānojuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021.lēmums Nr.278

Grafiskā daļa