Šobrīd Daugavpilī

Meža ielas rajonā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:21

2009.gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 36" Daugavpils pilsētas zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 039 1126 "Meža ielas rajonā" un tā pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Spēka no 16.12.2009)

Grafiskā daļa