Šobrīd Daugavpilī

Krimuldas ielā 43, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:22

Saistošie noteikumi Nr.20 “Nekustamā īpašuma „Krimuldas iela 43, Daugavpilī„ detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (Spēkā no 2012.gada 10.oktobra)

Grafiskā daļa