Šobrīd Daugavpilī

Jelgavas un Nometņu ielas rajonā (zaudējis spēku)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.10.2021, 16:37

Detālplānojums zaudējis spēku

2021.gada 11.februārī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.54 (prot.Nr.4, 4.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.22 „Daugavpils pilsētas zemes gabala ar kadastra Nr.05000200811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.22 „Daugavpils pilsētas zemes gabala ar kadastra Nr.05000200811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021.lēmums Nr.54 (prot.Nr.4, 4.§)

______________________________________________________________________

 

Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 10. septembra sēdes saistošos noteikumus Nr.22 "Daugavpils pilsētas zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 020 0811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi."  

Grafiskā daļa