Šobrīd Daugavpilī

Jelgavas un Nometņu ielas rajonā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:21

Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 10. septembra sēdes saistošos noteikumus Nr.22 "Daugavpils pilsētas zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 020 0811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi." Spēkā no 23.09.2009 

Grafiskā daļa