Šobrīd Daugavpilī

Dzintaru ielas rajonā (zaudējis spēku)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.10.2021, 16:37

Detālplānojums zaudējis spēku

2021.gada 14.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.655 (prot.Nr.41, 18.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.55 „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

14.10.2021.lēmums Nr.655 

Grafiskā daļa