Šobrīd Daugavpilī

Dzintaru iela 20, 20A, 22

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:21

Saistošā daļa

Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 13. augusta saistošie noteikumi Nr. 19 "Detālplānojuma zemes gabaliem ar kadastra Nr.0500 029 3003, Nr.0500 029 3401, Nr.0500 029 3006, Daugavpilī, Jauno Stropu mikrorajonā, Dzintaru ielā 20, 20A, 22 grafiskā daļa un apbūves noteikumi." (Spēkā no 28.08.2009)