Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Cietokšņa teritorija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.08.2020, 17:13

Daugavpils pilsētas dome 2007.gada 27.septembrī ar lēmumu Nr.818 (prot.Nr. 18, 52 §) apstiprināja Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma galīgo redakciju un izdeva saistošos noteikumus Nr. 28 "Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem

           Paskaidrojuma raksta pielikumi:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Grafiskā daļa