Šobrīd Daugavpilī

1.pasažieru un Malu ielas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:23

Teritorijas 1. Pasažieru ielas un Malu ielas rajonā, ieskaitot zemesgabalus ar kadastra Nr.0500 009 0808, kadastra Nr.0500 009 0724 un tiem pieguļošās ielas un brauktuves detālplānojums. /Spēkā no 13.03.07, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 1.03.07. lēmumu Nr.174 (prot. Nr. 4, 44§)/

Grafiskā daļa: