Šobrīd Daugavpilī

1.pasažieru un Malu iela

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:18

Teritorijas 1. Pasažieru ielas un Malu ielas rajonā, zemesgabaliem ar kadastra Nr.0500 009 0720, kadastra Nr.0500 009 0723 un tiem pieguļošās ielas un brauktuves detālplānojums. Spēkā no 9.02.07, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 25.01.07. lēmumu Nr.85 (prot. Nr. 2 56§)

Grafiskā daļa